Co děláme

Cílem našich aktivit je zvýšit povědomí o výhodách správného třídění nápojových plechovek v České republice. Podporujeme sběr a recyklaci, navazuje kontakty a rozvíjíme spolupráci s organizacemi s obdobným zaměřením.

Spolek Každá plechovka se počítá v roce 2019 plánuje podporovat třídění a recyklaci plechovek prostřednictvím všech dostupných kanálů. Velmi důležitou součástí jsou především sociální sítě, a to facebookový profil Každá plechovka se počítá. V plánu je navázat na úspěšné spolupráce z roku 2018 a pokračovat v propagaci třídění plechovek přímo v terénu na sportovních či kulturních akcích. Cílem spolku je pozitivně motivovat mládež i širokou veřejnost k třídění odpadu, především plechovek. Dále chce témata spojená s recyklací aktivně podporovat formou kampaní a spoluprací s českými výrobci nápojů.

TOP